Fit4Cure

Brengt (p)rehabilitatie naar de thuissituatie

Wat levert Fit4Cure op?

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat hoe fitter de patiënt is, hoe veerkrachtiger hij of zij omgaat met ingrijpende gebeurtenissen zoals een operatie of ziektebeeld. Voldoende beweging is een belangrijke voorwaarde voor fysieke fitheid. Vooral voor kwetsbare patiënten is de juiste begeleiding daarbij noodzakelijk. Met Fit4Cure kan de patiënt zelfstandig trainen – thuis, of op locatie in een ziekenhuis, gezondheidscentrum of fysiopraktijk – terwijl de zorgprofessional op afstand kan monitoren. Daarmee verhogen we de kans dat de patiënt het trainingsprogramma volledig voltooit. En doordat de patiënt zelf werkt aan zijn of haar gezondheid, verbetert dat zowel de fysieke als de mentale weerbaarheid. Met als resultaat een betere gezondheid, meer geluk en tevredenheid.

In welke situatie is Fit4Cure inzetbaar?

Prehabilitatie

Revalidatie

Langdurige zorg

In de weken voorafgaand aan een operatie is het voor kwetsbare patiënten zeer zinvol om te werken aan de fysieke fitheid. Fitter een operatie ingaan, betekent fitter de operatie uit komen.

Of het nu om hartrevalidatie, COVID-19 revalidatie, orgaantransplantatie of darmrevalidatie gaat: Fit4Cure zorgt ervoor dat patiënten na een operatie of ingrijpende gebeurtenis zelfstandig aan hun fitheid kunnen werken.

Patiënten met een langdurig ziektebeeld of chronische ziekte kunnen een enorme baat hebben bij beweging als onderdeel van een gezondere leefstijl. Met Fit4Cure kunnen kwetsbare patiënten veilig thuis trainen, terwijl de zorgprofessional op afstand kan monitoren.

Hoe ziet het zorgproces eruit?

Fit4Cure maakt het mogelijk om patiënten veilig en verantwoord thuis aan hun gezondheid te laten werken. Fit4Cure is in te zetten bij prehabilitatie voor een operatie, revalidatie na een operatie en bij leefstijlverandering voor langdurig zieken. Hoe een zorgproces met Fit4Cure er bijvoorbeeld uit kan zien?

1.

Op het moment dat een patiënt bij een medisch specialist komt voor een medische ingreep, wordt de patiënt getest op fysieke gezondheid.

2.

Blijkt de fysieke fitheid onder een drempelwaarde te zitten, dan is de patiënt geschikt voor Fit4Cure en leveren we medisch gecertificeerde technologie bij de patiënt thuis. Hiermee kan de patiënt op een veilige manier thuis trainen op een fietsergometer en kunnen de specialist en therapeut op afstand monitoren.

3.

In de weken voorafgaand aan een medische ingreep traint de patiënt thuis met Fit4Cure volgens een persoonlijk trainingsschema. Gedurende deze periode kijkt de therapeut op afstand mee en stuurt waar nodig bij.

4.

Na de trainingsperiode wordt de patiënt nogmaals getest in het ziekenhuis. Bij patiënten die de trainingen helemaal voltooid hebben, verbetert bijna altijd de conditie. Hierdoor zitten ze beter in hun vel en gaan ze met meer vertrouwen de operatie in.

5.

Is de medische ingreep achter de rug en is de patiënt ontslagen uit het ziekenhuis? Ook dan is het goed voor de patiënt om onder begeleiding van een therapeut in beweging te blijven. De patiënt kan gedurende een periode thuis met Fit4Cure verder trainen volgens een persoonlijk trainingsschema, terwijl de therapeut op afstand meekijkt en bijstuurt.

Onderzoeken met Fit4Cure