February 3, 2023

Bart Bongers op L1: Prehabilitatie is fit zijn voor een operatie

“Na de operatie zien we dat mensen die van tevoren hebben getraind minder complicaties hebben, minder lang op de intensive care liggen en sneller naar huis mogen,” vertelt Bart Bongers van Maastricht UMC+. Op de afdeling oncologie werken kwetsbare patiënten thuis met Fit4Cure aan het verbeteren van hun fysieke fitheid.

Voorafgaand aan een operatie worden oncologische patiënten gescreend op fitheid, voeding en mentaal welzijn. Als daar risicofactoren uitkomen, dan worden de patiënten zo snel mogelijk doorverwezen om met de juiste professional te gaan werken aan die risicofactoren. Met Fit4Cure houdt dat in dat mensen preoperatief gaan trainen op een fietsergometer. Deze fietsergometer wordt bij de patiënt thuis geplaatst en kan op afstand worden ingesteld en gemonitord door de fysiotherapeut of behandelend arts.

Het belang van een goede fysieke fitheid, mentale gesteldheid en voedingstoestand voor een operatie, legt Bart Bongers verder uit in de aflevering op L1 Radio.

LinkedIn
Email
Print