April 13, 2023

Niemand te zwak voor een levertransplantatie

fit4cure

[Uit: artikel in Medisch Contact] Wie met een slechte conditie een levertransplantatie ingaat, loopt meer kans op complicaties. Maar een proef in Groningen laat zien dat zelfs de zwakste patiënten door een op maat gesneden training hun conditie genoeg kunnen opkrikken om de operatie met succes te doorstaan.

Levercirrose

In het UMC Groningen werken Allard Wijma (arts-onderzoeker), Rianne Hogenbirk (arts-onderzoeker), dr. Frans Cuperus (maag-darm-leverarts) en prof. dr. Joost Klaase (hepato-pancreato-biliair chirurg) aan een trainingsprogramma om kwetsbare patiënten met levercirrose fysiek weerbaarder te maken voor een operatie.

Prehabilitatie

Veel patiënten met levercirrose zijn fysiek kwetsbaar. Dat leidt vaak tot een hoger risico op complicaties, ongeplande ziekenhuisopnames en een verminderde kwaliteit van leven. Waar tot nu toe de aandacht vooral lag op het voorkomen en behandelen van complicaties van levercirrose, is het nu tijd om in de aanloop naar een levertransplantatie te focussen op het verbeteren van de fysieke fitheid met prehabilitatie.

Persoonlijk trainingsprogramma met Fit4Cure

Hiermee krijgen patiënten in de vier weken voorafgaand aan een operatie een persoonlijk trainingsprogramma met als doel de aerobe capaciteit te verbeteren. Het programma bestaat uit krachtoefeningen en drie keer per week dertig minuten trainen op een Lode fietsergometer met het Fit4Cure platform. In Fit4Cure kunnen artsen en fysiotherapeuten trainingsprogramma’s op afstand instellen en monitoren, wat leidt tot een verhoogd voltooiingspercentage van de trainingsprogramma’s. En met succes: de patiënttevredenheid was hoog en gemiddeld nam de aerobe capaciteit met bijna 20% toe.

Hoge therapietrouw en effectiviteit

Ook de artsen zelf zijn positief: “Om de genoemde beperkingen op te heffen zien wij gepersonaliseerde en gesuperviseerde thuistraining als de oplossing om prehabilitatie bij patiënten met levercirrose mogelijk te maken. Door de fietsergometer en fysiotherapeut juist naar de patiënt toe te brengen wordt de drempel om te starten met trainen verlaagd. Eerder toonden wij al aan dat een thuis-trainingsprogramma haalbaar is, met hoge therapietrouw en effectiviteit.”


Meer lezen? Bekijk dan het hele artikel in het Medisch Contact. Tip: geen abonnement op Medisch Contact? Vanaf 6 weken na publicatie is het artikel gratis te lezen.

LinkedIn
Email
Print