May 17, 2023

Standpunt Prehabilitatie geaccordeerd

Onlangs is het Standpunt Prehabilitatie geaccordeerd. Dit Standpunt is geschreven in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en beschrijft de criteria van een goed prehabilitatieprogramma voor behandeling van dikkedarmkanker.

Prehabilitatie bestaat uit vijf modaliteiten:

  • Fysieke fitheid
  • Voedingsstatus
  • Mentale weerbaarheid
  • Comorbiditeit, anemie en kwetsbaarheid
  • Intoxicaties

In het Standpunt wordt dieper ingegaan op welke interventies voor fysieke fitheid worden aangeraden in het prehabilitatieprogramma voor de patiënten. Hierin staat dat patiënten in gedurende 3 tot 4 weken voor de operatie werken aan hun fysieke fitheid met onder andere conditietraining: drie keer per week een gesuperviseerd hoog intensiteit intervaltraining (HIIT) onder begeleiding van een fysiotherapeut. De trainingen worden begonnen met een aangepast Steep Ramp Test-protocol.

Met het Fit4Cure concept kan dit gehele trainingsprogramma voor laag belastbare patiënten thuis bij de patiënt plaatsvinden. Fit4Cure plaatst een Lode fietsergometer waar zowel de tests, als de trainingen op afgenomen kunnen worden. De fysiotherapeut en de behandelend arts kunnen gedurende de trainingsperiode monitoren hoe de patiënt de trainingen heeft volbracht.

LinkedIn
Email
Print