September 21, 2022

Prinsjesdag en Fit4Cure

integraal zorgakkoord

Gisteren was het Prinsjesdag: dé tijd om met z’n allen stil te staan bij het Nederlandse zorgstelsel. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord zou worden ondertekend, maar een aantal partijen is het (nog) niet eens met de inhoud. Of alle partijen er nou wel of niet uit gaan komen, Prinsjesdag maakte duidelijk dat er flink geïnvesteerd gaat worden in de zorg. Er komt meer aandacht voor preventie, sport en (mentale) gezondheid. In totaal wordt er in 2023 € 300 miljoen uitgetrokken voor alle plannen uit het Integraal Zorgakkoord.

Integraal Zorgakkoord en Preventie

De kern van het Integraal Zorgakkoord draait om passende zorg, met als doel om de uitdijende zorgkosten af te remmen door een gezonde leefomgeving en leefstijl te stimuleren. Zo streeft het kabinet naar een fitte en veerkrachtige samenleving, waarin mensen minder snel ziek worden en ouderen langer gezond blijven. Hiervoor maakt het kabinet in 2023 € 90 miljoen vrij.

Fit4Cure draagt bij aan de toekomst van de zorg

Fit4Cure sluit naadloos aan bij de gewenste en noodzakelijke bewegingen van passende zorg, digitalisering en betere uitwisseling van gezondheidsgegevens, preventie, zelfredzaamheid en eigen regie. Uiteraard zal er in de politiek en samenwerking tussen vertegenwoordigers van zorgorganisaties en patiënten nog veel discussie plaatsvinden over de uitwerking van al deze thema’s. Linksom of rechtsom biedt Fit4Cure een belangrijke bijdrage:

  • Veilige en verantwoorde training voor de patiënt thuis in zijn/haar eigen omgeving;
  • Monitoring op afstand door zorgprofessionals en zo nodig bijsturen van trainingen;
  • Verhoogde kans op voltooiing van het trainingsprogramma;
  • De patiënt ervaart meer controle over het succes van de medische interventie;
  • Workflow management en daarmee vermindering van administratieve lasten;
  • Samenwerking door de schotten van de zorg heen (eerst- en tweedelijns);
  • Wetenschappelijk onderzoek toont versneld herstel na de operatie, verminderd risico op complicaties, verlaging van zorgkosten.
LinkedIn
Email
Print