October 14, 2022

De kracht van samenwerking

Samenwerkingen tussen verschillende Noord-Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen rondom Life Sciences en Medtech maken innovaties als Fit4Cure mogelijk. In NoordZ legt algemeen directeur Johannes Wolters van Lode Holding uit hoe die samenwerking eruit ziet, wat het belang van Fit4Cure is én geeft hij zijn visie op het belang van beweging voor de kwaliteit van leven.

Tipje van de sluier: “Vroeger vertelden we iemand die geopereerd moest worden dat hij het maar rustig aan moest doen. Nu weten we dat iemand die vier weken voor de operatie aan z’n conditie gaat werken, op z’n voeding let en z’n rust pakt, vaak veel beter de operatie ingaat en er weer uitkomt. Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken al dat dit tot de helft minder complicaties en een vermindering van het aantal ziekenhuisdagen leidt,” aldus Johannes Wolters. “De uitdaging is om de zorg rondom een operatie op afstand vorm te geven, waarbij bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut en de medisch specialist betrokken worden. Onze rol daarin? Waar Lode Holding normaal gesproken technologie aan de kliniek levert, leveren we dat nu thuis. Denk daarbij aan apparatuur dat voldoet aan de eisen voor patiëntveiligheid en een ICT platform voor het aanbieden van trainingen en monitoring op afstand.”

Lees het volledige artikel op NoordZ.

LinkedIn
Email
Print